Overzicht Raadsinformatiebrieven

Het college van burgemeester en wethouders heeft een actieve informatieplicht richting de gemeenteraad. Die informatie kan op diverse manieren verstrekt worden. Eén manier om dat te doen, is via een raadsinformatiebrief.

Door middel van een raadsinformatiebrief kan het college van burgemeester en wethouders of een lid van het college de raad informeren over bepaalde (belangrijke of actuele) ontwikkelingen.

Indien de raadsinformatiebrief tijdig is ontvangen, wordt deze eerst geplaatst op de lijst van ingekomen stukken voor een commissievergadering en vervolgens doorgeleid naar de ingekomen stukken van de raad. Mocht er te veel tijd verstrijken tot de volgende raadsvergadering wordt deze rechtstreeks op de ingekomen stukken van de raad geplaatst. 

Raadsinformatiebrieven zijn openbaar en dus voor een ieder te raadplegen.

Onderstaand vindt u de verzonden raadsinformatiebrieven; gerubriceerd per jaar in chronologische volgorde.

Overzicht jaren