Commissie Algemene Zaken en Middelen

Commissie Algemene Zaken en Middelen

Deze commissie adviseert over:

 • algemene bestuurlijke aangelegenheden
 • veiligheid en handhaving (openbare orde algemeen, rampenbestrijding, criminaliteitspreventie, handhaving en toezicht, uitvoering bijzondere wetten en plaatselijke verordeningen)
 • publiekszaken
 • internationale betrekkingen
 • grensoverschrijdende samenwerking (Eurode/EuRegio)
 • intergemeentelijke samenwerking (Parkstad Limburg)
 • financieel beleid op hoofdlijnen
 • informatievoorziening en automatisering
 • personele aangelegenheden raadsgriffie
 • algemene rechtsbescherming
 • PR en marketing
 • communicatie
 • evenementen, markten en kermissen
 • sport en recreatie
 • ontwikkelingssamenwerking.

Leden