Pagina afdrukken

Hieronder bevindt zich een afdrukvoorbeeld van de door u gekozen pagina.

Commissie Algemene Zaken en Middelen

Commissie Algemene Zaken en Middelen

Algemene bestuurlijke aangelegenheden; veiligheid en handhaving (openbare orde algemeen, rampenbestrijding, criminaliteitspreventie, handhaving en toezicht, uitvoering bijzondere wetten en plaatselijke verordeningen); publiekszaken; internationale betrekkingen; grensoverschrijdende samenwerking (Eurode/EuRegio); intergemeentelijk samenwerking (Parkstad Limburg); financieel beleid op hoofdlijnen; informatievoorziening en automatisering; personele aangelegenheden raadsgriffie; algemene rechtsbescherming; PR en marketing; communicatie; evenementen, markten en kermissen; sport en recreatie; ontwikkelingssamenwerking.

Voorzitter: J. Schlangen.