Commissie Grondgebied en Economische Zaken

Commissie Grondgebied en Economische Zaken

Deze commissie adviseert over:

  • bouwen en wonen (ruimtelijke ordening, wonen, wijkontwikkeling, natuur, landschap en groen)
  • verkeer en vervoer (infrastructuur algemeen, automobiliteit, openbaar vervoer, fiets/voetganger)
  • milieu (milieubeheer, afval, reiniging)
  • economie en toerisme (werkgelegenheid, revitalisering bedrijventerreinen, toerisme)
  • kunst en cultuur (culturele evenementen,culturele verenigingen, exposities, muziekonderwijs)
  • water; beheer en onderhoud (riolering, wegen, straten, pleinen, verkeersinstallaties, gemeentelijke gebouwen, begraafplaatsen, groenvoorzieningen, onderhoud sportaccommodaties en recreatieve voorzieningen, geo-informatie).

 

Leden